hexagon shape call-to-action triangle button small triangle smalll vertical triangle
Promotion > 12.3 Brochure

National Theatre of Greece

by MNP
Silver
Agency
Credits
  • Creative Directors
  • Art Directors Vasilis Marmatakis, Katerina Papanagiotou & Ifigenia Vasiliou
  • Designers MNP
  • Illustrators Christina Christoforou
  • Photographers Tasia Voytiropoulou, Mihalis Klokinas, Evi Filahtou, Marilena Stafilidou
  • Editors
  • Copywriters
share this